centrum Metrostav

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Koželužská 2246, Zenklova
PSČ: 180 00

poznámka:
1997-2000