firma Folklór

rok vzniku: 1943
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _