Veraikon, časopis

rok vzniku: 1912
rok zániku: 1937
obec: Praha
adresa: _