Akademie výtvarných umění

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Tel Aviv
adresa: _