Nitrica

osoba, narození
Beniak Valentín, 19. 2. 1894