Slovenská odbořka národnej rady, Tlačový odbor

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _