firma Havlíček

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _

poznámka:
tvorba loutkového divadla
1948/03/12 - 1948/03/12 - vystavovala na Pražském jarním veletrhu