Umělecké loutkové divadlo Josefa Koláře

osoba, narození
Kolář Emil, 31. 10. 1905
Kolář Josef, 1897