Vydavatelství a nakladatelství Novinář

rok vzniku: 1966
rok zániku: 1990
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
Nakladatelství zaměřené na odbornou novinářskou literaturu, literaturu faktu a na beletrii zahrnující především žánry umělecké publicistiky a oddychovou četbu
Vývoj názvu: Vydavatelství Československý novinář (1966–1969); Vydavatelství a nakladatelství Novinář (1969–1990)