amatérské loutkové divadlo Slováka Jana Chamuly

rok vzniku: 1939
rok zániku: 0
obec: koncentrační tábor Camp de Gours
adresa: _