UMENA

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
adresa: _

poznámka:
umělecké družstvozřízené Ant. Drexlerem při Státní čs. průmyslové škole v B. Štiavnici