firma Eliška Králová

rok vzniku: 1925
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Na Slupi 13