Učitelský ústav

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Hodonín (Hodonín)
adresa: _