Vydavatelství Magnet

rok vzniku: 1969
rok zániku: 1978
obec: Praha
adresa: Vladislavova 26

poznámka:
Proměna názvu
1956 - 1969 Vydavatelství časopisů Ministerstva národní obrany
1969 - 1978 Magnet
1978 - 1991 Vydavatelství Naše vojsko
1991 - 1997 Vydavatelství Magnet-Press