Severografia, n.p.

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Teplice (Teplice)
adresa: _

poznámka:
provoz 71