V štúdio pri Dome kultúry ROH

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Prešov (Prešov)
adresa: _