Bank Austria, pobočka Havelská

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Havelská ulice 19, Praha 1