A.D.N.S. Architekti

rok vzniku: 1991
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _

heslo:

Architektonický ateliér, založený roku 1991. Členy Václav Alda, nar. 22. 9. 1957 v Liberci, absolvent FA ČVUT a AVU v Praze, Petr Dvořák, nar. 8. 3. 1964 v České Lípě, absolvent školy architektury ve Výmaru, Martin Němec, Ján Stempel. Václav Alda, Martin Němec a Ján Stempel působili před převratem r. 1989 v libereckém ateliéru SIAL. Počátkem 90. let 20. stol. navázali na tradice české architektury 20. a 30. let 20. stol. Jejich díla lze označit jako "nový funkcionalismus". Jejich další činnost od poloviny 90. let 20. stol.  směřuje k tzv. tvarovému minimalismu. Společné realizace:  Česká pojišťovna v Kolíně, 1991-1994 - administrativní budova OCV, Praha-Vinohrady, Balbínova ul. , 1993-1994 - ČSOB, Praha-Vinohrady, Anglická ul. ,1995  - depozitář Národní knihovny ČR, Hostivař,1995 - administrativní budova Eden, Praha-Vršovice, 1996 - nástavba a rekonstrukce administartivní budovy IPS v Praze-Vršovicích, Kubánské nám.,1998 -rekonstrukce pasáže Černá růže, Praha-Nové Město, ul. Na příkopě, 1998 - přístavba budovy Českého rozhlasu, Praha-Vinohrady, Římská ul.,1996-2000 - administartivní budova společnosti OMG Panorama, Praha-Vinohrady, Škrétova ul., 1998-2000 - administartivní budova společnosti FOTOLAB, Praha-Chodov, Kloknerova ul., 1998-2000 -


Společné projekty: Zástavba proluky MYSLBEK, Praha-Staré Město, ul. Na příkope, 1993 - projekt generálního konzulátu České republiky v Mnichově (München), 1994 - projekt dostavby Pankrácké pláně v Praze, 1998 -