Bory

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Bory
adresa: _