Várfog Galeria

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Budapešť (Budapest)
adresa: Várfok u. 14
PSČ: 1012
tel.: +36-1-213 51 55
fax: +36-1-213 51 55
www: www.varfok-galeria.hu