Ústav dějin architektury a umění Fakulty architektury ČVUT

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Praha 6, Thákurova 7
PSČ: 166 34

poznámka:
Vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Petr Urlich
zřejmě předchůdce Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury