Boppard

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Boppard
adresa: _