Nový domov

rok vzniku: 1950
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _

poznámka:
Nakladatelství
Čtrnáctideník