Národní kulturní památka Vyšehrad

termín, název výstavy, místo konání
1994/05/05 - 1994/05/30   Dagmar Pátková: Myslet jako strom, Praha
1995   Bohumír Komínek: Z let 1975-1977, Praha
1995/09/19 - 1995/10/30   Kresby dětí z Bosny a Hercegoviny, Praha
1995/09/19 - 1995/10/30   Jiří Sozanský: Forum Populi, Praha
1997   Bohumír Komínek: Vzpomínky na budoucnost, Praha
2001/08/01 - 2001/09/02   Vyšehrad Lughnasadh 2001, Byl Bivoj Slovan, Kelt či virtuál?, Praha
2001/08/01 - 2001/09/02   Vyšehrad Lughnasadh 2001, Byl Bivoj Slovan, Kelt či virtuál?, Praha
2002/10/22 - 2002/11/10   Václav Karel: Obrazy, kresby, ilustrace, Praha
2003/05/07 - 2003/06/01   Milan David: Fotografie, Praha
2005/07/31 - 2005/08/28   Vyšehrad Lughnasadh 2005, Domov Keltských Božstev, Praha
2006/05/17 - 2006/06/04   Jiřina Adamcová: Píseň písní: Žalmy, Praha
2010/09/21 - 2010/10/10   Miroslava Zychová: Plastic animals a jiné věci II, Praha
2011/07/12 - 2011/08/07   Petr Štěpán: Obrazy, Praha
2011/09/07 - 2011/09/25   Michaela Bartoňová: Metafora v loutce a obraze, Praha
2017/07/28 - 2017/09/03   Dana Sahánková: Stopy v popelu, Praha
2018/06/08 - 2018/07/22   Jiří Marek: Something is still missing, Praha
2018/07/26 - 2018/09/02   Silvia Krivošíková: GESICHTE, Praha