Univerzita Konštantína Filozofa

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Nitra (Nitra)
adresa: Dražovská 4