Tiskárna Triangl

rok vzniku: 1992
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Beranových 65 - areál Letov, Praha 9-Letňany
PSČ: 199 02
tel.: +420-234 312 985 - 6
fax: +420-234 313 805
www: www.tisk-triangl.cz

poznámka:
Od roku 2007 změna z Triangl spol. s.r.o. na Triangl, a.s.