Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

rok vzniku: 1945
rok zániku: 0
obec: Gdańsk
adresa: Targ Węglowy 6
PSČ: 80-836
tel.: 58 301 28 01
www: www.asp.gda.pl