Ant. Švejnar, nakladatelství

rok vzniku: 0
rok zániku: 1905
obec: Kladno (Kladno)
adresa: _

poznámka:
naposledy působil v Poděbradově ulici čp 455