B. Bergman a spol., nakladatelství

rok vzniku: 1942
rok zániku: 1947
obec: Kladno (Kladno)
adresa: Školní ulice čp. 2175, Kladno