Cíl, nakladatelství

rok vzniku: 1947
rok zániku: 1951
obec: Kladno (Kladno)
adresa: Školní ulice čp. 2175, Kladno

poznámka:
původně B. Bergman a spol., od roku 1947 pod společným názvem pro všechny tiskárny Sociálnědemokratické strany.
Roku 1951 součástí Středočeské tiskárny