Nový život, měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu

rok vzniku: 1896
rok zániku: 1908