Vývoj nábytkářského průmyslu (Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský)

rok vzniku: 1954
rok zániku: 1990
obec: Brno (Brno-město)

heslo:

Vývoj nábytkářského průmyslu - Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský ustaven jako samostatně hospodařící subjekt bez dotací r. 1954.