Naše doba, časopis

osoba, narození
Chmurný Z., 24. 12. 1880