Českobratrská církev evangelická

rok vzniku: 1918

poznámka:
Vznik 18. 12. 1918