Učitelský ústav

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)