Na stráž!

rok vzniku: 0
rok zániku: 0

poznámka:
sokolský časopis