Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta chemické technologie (FCHT)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _