Tesla Praha Strašnice a. s.

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: U nákladového nádraží 6/800
PSČ: 130 65
tel.: 27 56 51, linka 465