Ústav Hygieny a epideologie 1.LF UK (ÚHE)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Studničkova 7
PSČ: 128 00