Satirické divadlo Večerní Brno

osoba, narození
Borovec František, 14. 7. 1940
Scherhaufer Peter, 31. 7. 1942
Žák Rudolf, 1. 4. 1933