Ústav československé akademie věd

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha