Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav výtvarné výchovy

rok vzniku: 1946
rok zániku: 0
obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: _