Českoslovanská akciová tiskárna

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Václavská 12, Praha II