Nadace D. a V. Havlových Vize 97

rok vzniku: 1997
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Voršilská 10
PSČ: 110 00
tel.: 420234097811
fax: 420234097812
e-mail: nadace@vize.cz
www: www.vize.cz

poznámka:
vedoucí osoba: Vangelis Zingopis

heslo:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření jejích zřizovatelů a z tradic, na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.
Nadace se přitom snaží – v duchu svého názvu – hledat a podporovat především to, co míří do budoucna, to, co se dnes může někomu zdát méně důležité, nebo dokonce okrajové, co se ale teprve časem zhodnotí, to, co má povahu příkladu či modelu, co je spíš dalekozraké než krátkozraké, co má rys průkopnictví či vizionářství. Menšími finančními částkami Nadace zároveň jednorázově i pravidelně podporuje nejrůznější organizace a jednotlivce, kteří naléhavě potřebují pomoc.