Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Strzemiński Academy of Art Łódź)

rok vzniku: 1945
rok zániku: 0
obec: Lodž (Łódź)
adresa: ul. Wojska Polskiego 121
PSČ: 91-726
tel.: +48 42 2547 598
fax: +48 42 2547 560
www: www.asp.lodz.pl