Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _