Škola úžitkového výtvarictva

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Kremnica (Žiar nad Hronom)
adresa: _