Škola úžitkového výtvarictva

osoba, narození
Balážová Katarína, 12. 10. 1978
Belan Boris, 1983
Kabaň Jozef, 4. 1. 1973
Kovaľová Annamária, 1984
Kvetán Marek, 14. 4. 1976