Banícke muzeum

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Rožňava (Rožňava)
adresa: _