Alhambra

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Granada
adresa: _